โดยทั่วไปแล้วหากเราสร้าง คอลัมป์โดยให้มี Data Type  DateTime  ใน  MySQL  จะรองรับในระดับที่เล็กที่สุดคือ Seconds(วินาที) หากมีความต้องการ ให้แสดงละเอียดถึงขั้น Miliseconds(มิลลิวินาที) แล้วต้องทำการระบบ Length/Values ด้วย

ตัวอย่าง