ตัวอย่างการเพิ่ม Item จากด้านบนของ Tag  <ul>

โค๊ด  HTML

โค๊ด Java Script

 

ตัวอย่างการเพิ่ม Item จากด้านล่างของ Tag  <ul>

โค๊ด  HTML

โค๊ด JavaScript